2 lipca 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społeczne Działenie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

Całkowita wartość Projektu to 3.595.549,19 zł i zawiera w sobie dofinansowanie EFRR - 1.694.058,20 zł, wkład własny Powiatu - 337.258,13 zł oraz dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie bliskiej 1,5 mln zł.

Zgodnie z Projektem podjęte zadania nakierowane zostały na podniesienie jakości świadczonych usług społecznych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców, a co z tym idzie funkcjonowania samej placówki. Powstała w wyniku realizacji Projektu infrastruktura jest efektem dążenia Domu Pomocy Społecznej do standaryzacji. Zakres projektu objął m.in.: budowę nowego segmentu mieszkalnego - pawilon nr 3 wraz z łącznkiem i niezbędnym wyposażeniem, powiększenie jadalni w pawilonie nr 2, remont elewacji oraz dachu budynku również budowę instalacji sanitarnych oraz montaż instalacji elektrycznych w pawilonie nr 3. Realizacja Projektu obejmowała lata 2008-2010.

A jak to się zaczęło?

W grudniu 2006r. Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach pozyskał kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach".


Wartość dokumentacji sporządzonej przez Firmę Projektowo-Wykonawczą Anna Szulc z Torunia wynosiła: 63.440,00 zł. Nowo wybudowany obiekt miał pozwolić uzyskać placówce nałożony przepisami standard usług w pełnym zakresie.Poniżej na zdjęciach można obejrzeć wizualizację obiektu, która wówczas była dopiero wyobrażeniem jak w przyszłości będzie wyglądał Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

 

Projekt przewidywał dobudowanie dwóch obiektów: jadalni o powierzchni ok.

 

A jak wygląda dziś ten obiekt ?  Zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszych zdjęć ;-)

Budowa zakończona -ZOBACZ WIĘCEJ

http://www.dpssiemionki.za.pl/galeria_2009/wrzesien/budowa/budowa.html

http://dpssiemionki.c0.pl/index.php/inwestycje