Zarządzenie nr 25 / 2009

z dnia 27 listopada 2009 r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach