ZARZĄDZENIE NR 9/09
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach
z dnia 26 maja 2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

         Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz §18 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  w Siemionkach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 311/06 Zarządu Powiatu  w Mogilnie z dnia 3 lutego 2006r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§1

W Zarządzenie nr 20/04 z dnia 10 grudnia 2004r. Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Siemionkach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Powołuje się Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   w następującym składzie:

1)     Pani Jadwiga Maruszak – przedstawiciel pracowników – przewodnicząca Komisji

2)     Pan Adam Tomaszewski – przedstawiciel pracodawcy – członek Komisji,

3)     Pan Marcin Hankiewicz– członek Komisji

 

§2

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.